Rzeki i piękno krajobrazu dolin rzecznych są bardzo ważnym elementem polskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Chcąc chronić to niepowtarzalne dziedzictwo przyrodnicze, stworzyliśmy program „Strażników Rzek”.

Jesteśmy grupą osób, które zawodowo, naukowo lub hobbystycznie zajmują się ochroną ekosystemów rzecznych. Współpracujemy z naukowcami, aktywistami, wolontariuszami. Chronimy rzeki na wielu poziomach: edukując, monitorując prace utrzymaniowe na rzekach, gromadząc i udostępniając trudno dostępne dane.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą osób, które zawodowo, naukowo lub hobbystycznie zajmują się ochroną ekosystemów rzecznych.

Współpracujemy z naukowcami, aktywistami, wolontariuszami. Chronimy rzeki na wielu poziomach: edukując, monitorując prace utrzymani owe na rzekach, gromadząc i udostępniając trudno dostępne dane

Dołącz do Nas

Ochrona Rzek jest tak szerokim i złożonym tematem, że zaangażować się w nią można na wielu poziomach.