Za nami dwudniowe szkolenie dla Strażników Rzek, którego tematem przewodnim był społeczny monitoring naszych wód. Aż 98,9 proc. polskich rzek jest w złym stanie. Katastrofa odrzańska pokazała pilną potrzebę monitorowania stanu wód. A ponieważ w tej chwili skuteczny interwencyjny monitoring wód w Polsce praktycznie nie istnieje, to wolontariusze – a wśród nich Strażnicy Rzek, mogą odegrać ważną rolę w rozpoznawaniu pierwszych sygnałów o zagrożeniach. W szkoleniu brali udział także przedstawiciele Błękitnego Patrolu, pracownicy WWF oraz załoga Taxi Wisła – bo każdy z nas może przyczynić się do lepszej ochrony wód.

Edukacja nad wodą

Zaczęliśmy rejsem edukacyjnym tradycyjnymi łodziami wiślanymi z „Taxi Wisła” (projekt Fundacji Dom Wisły) – Strażnicy i inni uczestnicy szkolenia mieli okazję “poczuć Wisłę” i podziwiać z wodnej perspektywy nadwiślańskie łęgi oraz piaszczyste łachy i wyspy w rezerwacie Wyspy Zawadowskie, a także zobaczyć z bliska działanie piaskarni, które wywierają negatywny wpływ na rzeczny ekosystem.

Podczas spaceru przyrodniczego w dolinie Wisły z dr Przemysławem Nawrockim, starszym specjalistą ds. ochrony wód i gatunków z WWF Polska, Strażnicy poznali wiele ciekawostek dotyczących ekologii dolin rzecznych – w tym regenerujących się w okolicach warszawskiej plaży Zawady łęgów nadwiślańskich, a także gatunków inwazyjnych takich jak nawłoć kanadyjska, która niestety bardzo zdominowała ten obszar.

Jak opowiadać o różnorodności biologicznej w czasie wycieczek terenowych – w te zagadnienia wprowadzała strażników rzek dr Julia Dobrzańska z Działu Edukacji WWF Polska podczas bardzo ciekawych warsztatów nad Jeziorem Łacha w Józefowie. Kto dotychczas nie widział chruścików czy larwy ważki – ten miał okazję zobaczyć te stworzonka na warsztacie Julii.

Warsztaty z badań wody

W Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Powsinie, dzięki wsparciu ekspertów z firmy AquaLab, Strażnicy spróbowali swoich sił w badaniach parametrów fizykochemicznych wody przy użyciu testów paskowych i mierników elektronicznych.

Badaliśmy pH, przewodność elektrolityczną, zawartość tlenu rozpuszczonego, a także chlorków, azotanów i azotynów. Przewodność elektrolityczna jest jednym z najważniejszych parametrów charakteryzujących zasolenie wód. Razem z informacją o zawartości chlorków, azotanów i tlenu, pozwala nam wstępnie zdiagnozować, co “siedzi” w wodzie rzecznej i jaka może być przyczyna negatywnych oddziaływań na rzeczny ekosystem. Przede wszystkim jednak wykrycie przekroczeń dopuszczalnych wartości tych parametrów to jasny sygnał, że coś jest nie tak i rzeka potrzebuje naszego wsparcia.

Ekspertki z AQUALAB przeprowadziły również pokaz bardziej zaawansowanych badań z wykorzystaniem fotometru, w którym niektórzy uczestnicy szkolenia wzięli czynny udział.

W badaniach wykorzystaliśmy własnoręcznie pobrane przez Strażników Rzek próbki wody z Wisły. Później, nad jeziorem Łacha w podwarszawskim Józefowie, Strażnicy dowiedzieli się, jak poprawnie pobierać próby wody, aby wyniki badań były jak najdokładniejsze.

Dziękujemy za uprzejmość i wsparcie w trakcie szkolenia:

Lasom Miejskim w Warszawie, które udostępniły nam Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Powsinie
Firmie AquaLab, która czuwała nad merytoryczną stroną warsztatów z chemii wody i wspiera nas w tworzeniu koncepcji społecznego monitoringu wód
Załodze Taxi Wisła, która zorganizowała dla nas fantastyczny rejs!

Chcesz zmienić Twój lokalny świat na lepsze? Dołącz do nas i zostań Strażnikiem Rzek!