SYSTEM
WCZESNEGO
OSTRZEGANIA

Jedną z najistotniejszych aktywności jest prowadzenie interwencji. Interwencje to wysyłanie pism, spotkania z osobami decyzyjnymi lub inwestorami (w celu przekonania ich do zaprzestania dewastacji rzek), nagłaśnianie spraw w lokalnych mediach. W tym celu stworzyliśmy SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA o pracach utrzymaniowych na rzekach.

Fundacja WWF Polska prowadzi ewidencję planowanych prac utrzymaniowych na rzekach nazwaną Systemem Wczesnego Ostrzegania. Gromadzimy informacje dotyczące zakresu przetargów i nanosimy informacje na mapy. W zakładce https://straznicy.wwf.pl/mapy/przetargi/ każdy może zobaczyć planowane prace. Jeżeli znalazłeś niepokojące Cię przetargi na r zece w Twojej okolicy lub w m iejscu, o którym wiesz, że może zostać szczególnie zniszczone, jest to najlepszy moment na działanie.

Często podczas podejmowania interwencji potrzebujemy informacji pochodzących prosto z t erenu. Najczęściej jest to dokumentacja zdjęciowa, c zasem informacje o l okalnych uwarunkowaniach. W t ym miejscu zgłaszamy się do Strażników o po moc – po przez dział „ Społeczność” portalu oraz mailowo do Strażników z wybranego województwa.

Bardzo c zęsto potrzebna jest dokumentacja s tanu r zeki już po p rzeprowadzonych pracach. Pozwala to na zebranie informacji i p rzykładów złych, ale c zasem też dobrych praktyk w p racach utrzymaniowych. Także tutaj niezbędna jest praca Strażników.

Interwencja w związku z planowaną regulacją Srebrnego Potoku w Elblągu Interwencja w związku z wyciekiem oleju do Narwi z Elektrowni Ostrołęka Pomoc w interwencji w związku z nadmiernym poborem wody z potoku Smolnik, gmina Limanowa
Interwencja ws. projektu „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku
Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice” na Żylicy
Interwencja ws. zatrzymania przepływu na kanale EW na stopniu Łączany
Interwencja ws. budowy wałów przeciwpowodziowych na Bugu w okolicy Małkini Górnej
Wniosek o nakaz rozbiórki nielegalnie postawionej tamy na rzece Rogoźnik Wielki Interwencja ws. nielegalnego zrzutu ścieków z budynku mieszkalnego do Nysy Kłodzkiej
Interwencja ws. nielegalnego gromadzenia odpadów na Wkrze
Interwencja ws. zatoru ze śmieci na rzece Czarnej
Interwencja ws. zatoru ze śmieci na rzece Widawie
RDOŚ w Opolu ws. remontu progu na małej Panwi.
Interwencja ws. Zrzutu wody ze stopnia wodnego we Włocławku.
Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim ws. usuwania tam bobrowych.
RZGW w Gdańsku ws. prac utrzymaniowych na Motławie i Liwie.
RZGW w Białymstoku ws. prac utrzymaniowych w ZZ Ostrołęka, NW w Łomży, Zambrowie oraz Ostrołęce.
RZGW w Gliwicach ws. prac utrzymaniowych wód i budowli regulacyjnych, utrzymania obiektów piętrzących i innych.
RZGW we Wrocławiu ws utrzymania wód na terenie Nadzoru Wodnego w Sławie.
RZGW w Warszawie – prace utrzymaniowe w granicach obszarów chronionych. Interwencja ws. odbudowy progu na Prośnie.
Interwencja ws. budowy drogi w Biebrzańskim Parku Narodowym potencjalnie zmieniającej warunki wodne.
RZGW Kraków oraz KZGW ws. naprawy szkód powodziowych na rzekach górskich, m.in. Białce oraz Kamienicy.

DO KOGO
I W JAKICH SPRAWACH
INTERWENIOWALIŚMY

JAK WYGLĄDA
INTERWENCJA

OSTATNIE Interwencje

Załaduj więcej

ZOSTAŃ STRAŻNIKIEM RZEK

ZAOPIEKUJ SIĘ RZEKĄ

get response trafi tutaj