Udostępniamy publikację pod redakcją prof. Zbigniewa Kundzewicza, Øystein Hov oraz prof. Tomasza Okruszko pod nazwą:Zmiany klimatu i ich wpływ na wybrane sektory w Polsce. Znajdziemy w niej szczegółowy opis problemu, obserwacje zmian klimatu w Poslce, ale także projekcje na kolejne lata. Wśród analiz sektorowych bardzo ważne dla Strażników problemy:

Wpływ zmian klimatu na Zasoby wodne, oraz

Prognoza wpływu zmian klimatu na środowisko wodne i mokradła w Polsce.

Temat zasobów wodnych oraz problem suszy jest coraz bardziej palący w Polsce. W codziennej pracy Strażnika są to tematy bardzo istotne, jeżeli uzmysłowimy sobie, w jaki sposób prace utrzymaniowe i regulacyjne na rzekach potrafią problem suszy pogłębiać, a odcinanie dolin rzeczych od corocznych wylewów i obniżają odporność środowiska na okresy suszy.

Miłej lektury!

Publikacja do pobrania TUTAJ.