Posługując się analogią Odrzańskiej Drogi Wodnej do drogi ekspresowej, wymienione analizy
służyć będą ocenie istniejącej drogi pod względem szerokości i stanu nawierzchni, a więc dostosowania do określonej wielkości i ładowności pojazdów, ilości połączeń z innymi drogami, stopnia trudności dalszej rozbudowy drogi i możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości surowców
na ten cel oraz ocenie, czy korzyści związane z rozbudową zrekompensują koszty inwestycji
i straty środowiskowe.
Na podstawie tych informacji można będzie przeprowadzić rzeczową dyskusję na temat kierunków rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz dalszej realizacji Programu dla Odry 2006, wymagającej poważnych nakładów finansowych i organizacyjnych.

Analiza odrzańskiej drogi wodnej – WWF Polska

Załączniki

analiza_odrzaskiej_drogi_wodnej_wwf_pl
analiza_odrzaskiej_drogi_wodnej_wwf_pl.pdf

   POBIERZ