Pierwsze szkolenia dla Strażników Rzek odbyły się we Wrocławiu oraz Warszawie. Krótki dzień i napięty plan szkolenia zmusił nas do rozpoczęcia spotkań już o 8:30. Przez pierwsze 2 godziny Strażnicy poznawali aspekty przyrodnicze i prawne pomocne przy ochroniwe rzek. Dzięki temy wiemy już czy różnią się przekroje poprzeczne od podłużnych, jak utrzymuje się woda w korycie podczas niskich stanów na rzece uregulowanej, a naturalnej oraz co to są te całe jednolite części wód powierzchniowych (JCWP).

Podczas części terenowej szkolenia we Wrocławiu pojechaliśmy wspólnie nad uregulowany ciek, w którym obserwowaliśmy charkterystyczne cechy tego typu rzek: wyprofilowane brzegi, brak różnorodnych struktur morfologicznych, prosty przebieg, zarastanie koryta związane z dopływem biogenów, brakiem zacienienia przez drzewa oraz niezróżnicowanym nurtem.

Następnie udaliśmy się nad Bystrzycę, aby tam wspólnie przyglądać się martwemu drewnu w rzece, zróżnicowanej głębokości koryta, odsypiskom z drobnego żwiru, naturalnie ukształtowany skarpom pod wpływem procesów fluwialnych.

Podczas szkolenia w Warszawie wizytę terenową rozpoczęliśmy nad rzeką Jagodzianką, która uregulowana dla celów melioracji skutecznie od dziesiątek lat osusza Bagno Całowanie – jeden z największych kompleksów torfowisk niskich na Mazowszu. Następnie udaliśmy się nad Świder – przepiękną krętą rzekę, o bardzo wysokich cechach hydromorfologii, z odsypiskami brzegowymi, wyspami śródkorytowymi, martwym drewnem na brzegach oraz w korycie.

Powrót do zajęć kameralnych wiązał się z przeprowadzeniem warsztatów. Poszukiwaliśmy argumentów przyrodniczych za niedopuszczeniem do realizacji prac utrzymaniowych, regulacji rzeki, budowy małej elektrowni wodnej i zbiornika zaporowego. Wszyscy uczestnicy wykazali się wysoką skutecznością w posługiwaniu się mapami obszarów chronionych, Planami Gospodarowania Wodami czy Standardowymi Formularzami Danych.

Łącznie przez dwie soboty w szkoleniach uczestniczyło 40 osób z województw Dolnośląskiego, Mazowieckiego, Zachodniopomorskiego oraz Podkarpackiego. Dzięki wspólnej edukacji mogli spotkać się lokalni działacze organizacji pozarządowych, jednoosobowi aktywiści, pracownicy urzędów, byli radni, osoby związane z rzekami wykształceniem lub tylko fascynacją i chęcią działania. Wymieniliśmy się doświadczeniami, pomysłami i problemami.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie, a wszystkich chętnym za zgłoszenia. W 2019 roku przeprowadzimy kolejne szkolenia w kilku miastach w całej Polsce.

Prezentację ze szkolenia można pobrać TUTAJ.