Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fundacja WWF Polska z siedzibą przy ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa; tel. (22) 849 84 69 / 848 73 64; fax (22) 646 36 72; mail: kontakt@wwf.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: daneosobowe@wwf.pl.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu i w oparciu o następującą podstawę prawną:

 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
w celach prowadzenia akcji informacyjno-edukacyjnych związanych z działalnością statutową Fundacji WWF Polska na rzecz ochrony przyrody  

art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda)

 

  1. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą: firma świadcząca usługi infolinii oraz podmioty współpracujące z Fundacją WWF Polska w kampaniach i projektach informacyjno-edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska.
  2. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych rozczeń.
  3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  4. a)prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. b)prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Administratora w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez … (należy wskazać sposób wycofania zgody, który powinien być równie łatwy jak jej wyrażenie) …,
  6. c)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolone, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.