Na stronach tej publikacji, w krótkich kartach informacyjnych w formacie prezentacji, przedstawiono możliwe działania naturalnych środków na rzecz zatrzymywania wody. Działania zostały podzielone na 4 sektory:

  • Rolnictwo
  • Leśnictwo
  • Hydromorfologia
  • Miasto

Przy każdym działaniu określono potencjalne skutki biofizyczne, świadczone usługi ekosystemowe i wkład do realizacji celów polityk. W intuicyjny sposób określono na jakich terenach możliwe jest zastosowanie poszczególnych rozwiązań, na jaką skalę i z jakimi szacunkowo kosztami musimy się liczyć.

Pamiętajmy, że jest to tylko przewodnik, nie zaś „książka kucharska” dająca uniwersalne i zawsze skuteczne rozwiązania. Wszystkie prezentowane działania należy traktować jako pomysły do realizacji, a możliwość i skutki realizacji konkretnych z nich na naszych terenach trzeba za każdym razem dokładnie przeanalizować.

 

Załączniki

Wybór, projektowanie i wdrażanie. Naturalne środki na rzecz zatrzymywania wody w Europie.

   POBIERZ

Przewodnik zatrzymywanie wody EU
Przewodnik-zatrzymywanie-wody-EU.pdf

   POBIERZ