Podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych powstał na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jako element Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych.

W obliczu ogromnych zmian i zniszczeń jakie człowiek wyrządził przyrodzie, renaturyzacja przestaje być opcją, zaczyna być koniecznością. 80% rzek (jednolitych części wód powierzchniowych) jest w stanie poniżej dobrego. Bardzo często odpowiada za to nieodpowiedni stan ekologiczny rzek. Odpowiedzią na to powinny być przemyślane, ale też powszechne projekty renaturyzacyjne. Miejmy nadzieje, że renaturyzacja będzie codziennością.

Załączniki

Podręcznik renaturyzacji wód powierzchniowych
Podrecznik_renaturyzacji.pdf

   POBIERZ