Często zastanawiamy się, co dobrego można zrobić nad swoją najbliższą rzeką. Czasami mamy pomysł, ale nie wiemy w jaki sposób się do niego zabrać. Dzięki Strażnikom Rzek, także tym już zaprawionym w rzecznych bojach, możemy wymieniać się doświadczeniami.

Przykład 1.

Temat: Śmieci na rzece

Rzeka: Kwisa

Organizator: Prosna od Źródeł

Termin: kwiecień 2018 r.

Opis sytuacji:

Podczas spływu kajakowego w ramach akcji “Kwisa od źródeł”, uczestnicy stwierdzili duży zator ze śmieci. Skalę problemu obrazuje film zamieszczony na portalu facebook. https://www.facebook.com/prosnaodzrodel/videos/2104864833062194/ Film uzyskał w krótkim czasie 19 tysięcy wyświetleń.

,

fot. Prosna od Źródeł

Rozwiązanie:

Po zakończeniu spływu, organizatorzy zgłosili drogą mailową zgłoszenie do instytucji:

  • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu z delegaturą w Jeleniej Górze,
  • Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  • Burmistrza miasta Nowogrodziec.

W efekcie zgłoszenia kontakt telefoniczny z organizatorami nawiązują władze lokalne w osobie zastępcy Burmistrza m. Nowogrodziec. W konsekwencji organizatorzy otrzymują informację o przyjęciu zgłoszenia i wszczęciu postępowania sprawdzającego. Władze lokalne uruchamiają jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej, która likwiduje zator, a zebrane śmieci zostają przewiezione do utylizacji.

W czerwcu 2018 r. Organizatorzy otrzymuja pisemną informację od PGW Wody Polskie o dokonaniu wizji lokalnej i potwierdzeniu ousunięcia zatoru.

Więcej informacji można znaleźć na profilu Prosny od Źródeł.

https://www.facebook.com/prosnaodzrodel/photos/a.1675639932651355/2146951535520190/?type=3&theater

Serdecznie gratulujemy organizatorom udanej akcji!

Jeżeli udało Ci się przeprowadzić udaną akcję na rzece, napisz do nas na straznicy@wwf.pl Umieścimy twój materiał na stronie www, aby były pomocne w działaniach innych Strażników Rzek.

Przykład 2.

Temat: Nielegalny zrzut nieczystości

Rzeka: Bóbr

Organizator: Prosna od Źródeł 

Termin: czerwiec 2017 r.

Opis sytuacji:

Podczas wyprawy wędkarskiej stwierdzono punktowy zrzut nieczystości z oczyszczalni ścieków do rzeki Bóbr, poniżej miejscowości Wleń.

Fot: Prosna od Źródeł

Rozwiązanie:

Po wykonaniu dokumentacji foto/video sprawa zostaje zgłoszona do instytucji:

  • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie
  • Burmistrza Wlenia

Do sprawy odniósł się Burmistrz Wlenia informując, że zrzut miał związek z awarią w oczyszczalni ścieków. Dodatkowo zapowiedział budowę nowszego obiektu, który miałby zastąpić istniejący.

Szczegóły pisma można znaleźć na profilu Prosny od Źródeł 

Zasadne w tym wypadku wydaje się pytanie, czy na Zarządcę Oczyszczalni Ścieków nie powinna być nałożona kara przez PGW Wody Polskie za niewypełnienie pozwolenia wodnoprawnego oraz kara ze strony Urzędu Miasta za nie wywiązanie się z umowy dotyczącej odbioru i oczyszczenia nieczystości, jak to miało miejsce np. w Gdańsku po awarii tamtejszej oczyszczalni (Miasto nałożyło na firmę odpowiedzialną za oczyszczanie ścieków karę w wysokości 322 tys. zł.)

Serdecznie gratulujemy organizatorom udanej akcji!

Jeżeli udało Ci się przeprowadzić udaną akcję na rzece, napisz do nas na straznicy@wwf.pl Umieścimy twój materiał na stronie www, aby były pomocne w działaniach innych Strażników Rzek.

 

Przykład 3.

Temat: Śmieci w rzece

Rzeka: Prosna

Organizator: Prosna od Źródeł 

Termin: sierpień 2018 r.

Opis sytuacji:

Akcja rozpoczęła się od dokumentacji foto/video obrazującej ogromne ilości butelek zalegających na dnie Prosny. Zamieszczenie zdjęć na portalu facebook uruchomiło lawinowe zainteresowanie mediów.

Fot: Prosna od Źródeł

Rozwiązanie:

Dzięki utworzeniu wydarzenia na portalu facebook w akcję mogli zaangażować się kolejni wolontariusze. Równolegle z nagłaśnianiem sprawy na portalu społecznościowym prowadzono rozmowy z władzami lokalnymi Kalisza, dzięki którym otrzymano zapewnienie o odbiorze zebranych z wody butelek.  

W celu wywiezienia butelek udało się zaangażować się prywatną firmę, która zapewniła transport butelek do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kaliszu. Butelki zostały zutylizowane na koszt Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Łącznie zebrano ponad 5 ton (!) butelek. W akcję zaangażowało się 35 wolontariuszy, przedsiębiorstwo prywatne oraz władze lokalne.

Zdjęcia i filmy można znaleźć na fb.

https://www.facebook.com/prosnaodzrodel/videos/321172771986552/

https://www.facebook.com/prosnaodzrodel/videos/2092209697708414/

Druga akcja sprzątania, przeprowadzona ok miesiąc później miała podobny przebieg. Tym razem Wydział Ochrony Środowiska w Kaliszu zapewnił podstawienie kontenerów.  

Dzięki nagłośnieniu akcji w mediach społecznościowych zaangażowało się w nią ok 45-50 wolontariuszy. W efekcie wyciągnięto z rzeki kolejne 6(!) ton butelek.

Więcej szczegółów można znaleźć na profilu Prosny od Źródeł:

https://www.facebook.com/prosnaodzrodel/videos/529309970843356/

https://www.facebook.com/prosnaodzrodel/videos/1070002486507174/

https://www.facebook.com/prosnaodzrodel/videos/292139398251470/

Serdecznie gratulujemy organizatorom udanej akcji!

Jeżeli udało Ci się przeprowadzić udaną akcję na rzece, napisz do nas na straznicy@wwf.pl Umieścimy twój materiał na stronie www, aby były pomocne w działaniach innych Strażników Rzek.