Konkurs rozstrzygnięty, zwycięzca wyłoniony!

Przypominamy, pytanie brzmiało:

1) W którym artykule ustawy Prawo Wodne znajduje się katalog prac utrzymaniowych i jakie prace zawiera?
2) Która z wymienionych prac jest najbardziej niszcząca dla ekosystemu rzeki i dlaczego – odpowiedż tweeterowa, czyli do 280 znaków.

A oto i właściwa odpowiedź:

Ustawa Prawo Wodne, Art. 227 wymienia prace utrzymaniowe w tym:
1)
wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;
2)
usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;
3)
usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych;
4)
usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka;
5)
zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz ich zabudowę biologiczną;
6)
udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;
7)
remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wód:
a) ubezpieczeń w obrębie urządzeń wodnych,
b) budowli regulacyjnych;
8)
rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów lub nor innych zwierząt w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.

Najbardziej szkodliwe to usuwanie namułów i rumoszu z dna cieków

GRATULUJEMY ZWYCIĘŻCZYNI