Za nami kolejny rok wspólnego wchodzenia do wody, czyli BIG JUMP 2019. Wydarzenia odbyły się w całej Polsce, także na Wiśle, Odrze i Biebrzy, gdzie protestowano szczególnie przeciwko budowie drogi S-16 przez Biebrzański Park Narodowy.

W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Dzień później odwiedziliśmy Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, żeby z Siostrami Rzekami złożyć apel w obronie rzek. Wszystkie wydarzenia udały się dzięki ogromnemu zaangażowaniu organizacji zrzeszonych w Koalicji Ratujmy Rzeki oraz wolontariuszy, bez których żadna z tych akcji nie odniosłaby skutku. Swój ogromny wkład w działanie w Warszawie miały tu przede wszystkim Siostry Rzeki, Klub Gaja, Fundacja Greenmind i Fundacja WWF Polska, a w całej Polsce niezliczone mniejsze organizacje, które lokalnie wspierały działania!

DZIĘKUJEMY!

Apel do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej