„Zrównoważony rozwój małej energetyki wodnej stanowi wyzwanie dla podejmujących decyzje zarówno strategiczne, jak i dotyczące pojedynczych przedsięwzięć, inwestorów małych elektrowni oraz pozostałych uczestników procesu decyzyjnego, w tym mieszkańców dolin rzecznych i ekologicznych organizacji społecznych”

Przedstawiamy projekt dokumentu dotyczącego bardzo ważnego tematu na naszych rzekach, czyli małych elektrowni wodnych. Już spis treści wskazuje, że autorzy podeszli do tematu kompleksowo przedstawiając: zagadnienia hydrologiczne, hydrauliczne, morfologiczne, podejście do MEW jako elementu stopnia wodnego, przedstawiając oddziaływania małych elektrowni wodnych, kryteria oceny lokalizacji MEW oraz środki minimalizujące i kompensujące oraz karty informacyjne dotyczące KIP oraz raportów ooś.

Warto przeczytać!

Do pobrania:

Uwarunkowania środowiskowe istotne przy realizacji MEW

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załączniki

map4_A1
map4_A1.pdf

   POBIERZ

map3_A1
map3_A1.pdf

   POBIERZ

map2_A1
map2_A1.pdf

   POBIERZ

map1_A1
map1_A1.pdf

   POBIERZ

Uwarunkowania_srodowiskowe_istotne_przy realizacji_MEW
Uwarunkowania_srodowiskowe_istotne_przy-realizacji_MEW.pdf

   POBIERZ