„Zarządzanie wodami w kontekście obszarów mokradłowych” to prezentacja przedstawiona na sympozjum praktyków ochrony dubelta w ramach implementacji Krajowego Programu Ochrony Dubelta.

Dubelt jest gatunkiem występującym jedynie na silnie wilgotnych terenach otwartych. Ich tokowiskowy sposób kojarzenia jest na tyle ciekawy, że naukowcy na całym świecie, w tym w Polsce, poświęcają temu gatunkowi sporo uwagi. Na światowej czerwonej liście zwierząt IUCN ma kategorię bliski zagrożenia, natomiast w polskiej czerwonej księdze został zaklasyfikowany jako „gatunek wysokiego ryzyka, narażony na wyginięcie”

Populacja lęgowa liczy w Polsce ok 450-500 samców i zanotowała od lat 90-tych spadek o co najmniej 40%. Najważniejszym obecnie czynnikiem ograniczającym liczebność jest przesuszanie siedlisk, zarastanie siedlisk oraz drapieżnictwo. Dubelt występuje punktowo we wschodniej Polsce, głównie na Podlasiu i Lubelszczyźnie.

Pobierz prezentację

Załączniki

Prezentacja_Zwierzyniec
Prezentacja_Zwierzyniec.pdf

   POBIERZ