Chrońmy rzeki, inwestujmy w kolej.

Koalicja Ratujmy Rzeki / Save the Rivers Coalition skierowała do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej list otwarty, w którym domaga się odstąpienia od bezsensownych planów zamiany polskich rzek w barkostrady.

Cały czas czekamy na studia wykonalności, analizy popytu i podaży, analizy efektywności ekonomicznej. Czekamy, kiedy programy żeglugowe zostaną poddane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Domagamy się, aby do czasu zakończenia prac nad programem rozwoju żeglugi, przestać trwonić pieniądze publiczne na kosztowne dokumentacje kolejnych inwestycji.
Dane i liczby nie pozostawiają wątpliwości: To kolej, a nie barki, powinna być w polskich warunkach alternatywą dla transportu samochodowego:

  • Istniejąca sieć kolejowa: 19 tys. km, planowane drogi wodne: 3,5 tys. km
  • Koszty inwestycyjne: kolej – 67 mld zł, drogi wodne – ponad 200 mld zł.
  • Prędkość przewozowa: kolej – 60 km/h, barki – 10 km/h.
  • Emisja CO2: kolej – 15,6 gCO2/tkm, żegluga – 50,6 gCO2/tkm.

I tak dalej… Argumentów jest znacznie więcej.

Więcej przeczytacie w ekspertyzie Fundacji WWF Polska  „Żegluga czy kolej? Perspektywy rozwoju zrównoważonego transportu w Polsce do 2050 roku” 

Zachęcamy też do zapoznania się ze Stanowiskiem Koalicji Ratujmy Rzeki ws. budowy dróg wodnych

#ratujmyrzeki