Publikacje

Renaturyzacja Wód – Podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych Baza wiedzy

Renaturyzacja Wód – Podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych

31 lipca 2020

Podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych powstał na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jako element Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych. W obliczu ogromnych zmian i zniszczeń jakie człowiek wyrządził przyrodzie, renaturyzacja przestaje być opcją, zaczyna być koniecznością. 80% rzek (jednolitych części wód powierzchniowych) jest w stanie poniżej dobrego. Bardzo…

Alternatywa dla planowanej elektrowni wodnej w Siarzewie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Baza wiedzy

Alternatywa dla planowanej elektrowni wodnej w Siarzewie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego

19 maja 2020

>> Pobierz Raport << >> Pobierz Streszczenie Raportu << Raport “Alternatywa dla planowanej elektrowni wodnej w Siarzewie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego” wykazał, iż taką samą ilość odnawialnej energii jaką miałaby produkować elektrownia wodna na stopniu w Siarzewie, można wyprodukować w tym rejonie Polski alternatywnymi, mniej szkodliwymi dla środowiska oraz dużo…

Raport: Żegluga czy kolej? Perspektywy rozwoju zrównoważonego transportu w Polsce do 2050 roku. Baza wiedzy

Raport: Żegluga czy kolej? Perspektywy rozwoju zrównoważonego transportu w Polsce do 2050 roku.

26 lutego 2020

Fundacja WWF Polska opublikowała raport pt. “Żegluga czy kolej? Perspektywy rozwoju zrównoważonego transportu w Polsce do 2050 roku”, z którego jednoznacznie wynika, że inwestowanie w drogi wodne jest zupełnie nieopłacalne i może mieć katastrofalne skutki dla naszego środowiska. Transport kolejowy jest szybszy, pewniejszy i dużo bardziej przyjazny dla naszej planety.…

Raport: Konwencja z Aarhus w Polsce – jak jest, a jak powinno być Baza wiedzy

Raport: Konwencja z Aarhus w Polsce – jak jest, a jak powinno być

17 lutego 2020

Analiza prawna dotycząca prawidłowości wdrożenia wymagań konwencji z Aarhus w Polsce. Konwencja z Aarhus, czyli konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca, jest podstawowym międzynarodowym dokumentem, który gwarantuje lub powinien gwarantować dostęp społeczeństwa…

Załaduj więcej

PARTNERZY

ZOSTAŃ STRAŻNIKIEM RZEK

ZAOPIEKUJ SIĘ RZEKĄ

get response trafi tutaj