Ocena wpływu zbiornika Włocławek oraz planowanego stopnia i zbiornika w Siarzewie na warunki przepuszczania wielkich wód na podstawie powodzi z maja 2010

Pojawiające się mity o wzroście bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w wyniku budowy planowanego progu w Siarzewie pokazuję, że warto przypomnieć opracowanie Fundacji WWF Polska z 2012 roku. Niech za wstęp posłużą wnioski.

„Przeprowadzone obliczenia pokazują, że zmiany w sposobie funkcjonowania stopnia Włocławek,
budowa dodatkowego stopnia w rejonie Siarzewa nie będą miały jednoznacznie pozytywnego wpływu
na „poprawę bezpieczeństwa powodziowego”. W najlepszym razie mogą być obojętne. Powódź roku
2010 w rejonie środkowej Wisły z uwagi na objętość pokazała, że stopnie wodne mogą również w
pewnych warunkach stworzyć dodatkowe zagrożenie powodziowe.”

Całość opracowania do pobrania tutaj.