Zdjęcia i wyniki z prowadzonego monitoringu oraz odcinki objęte ochroną przez Strażników Rzek WWF.