Udostępniamy niezwykle przydatną i ciekawą publikację pn. Jak się troszczyć o rzekę na podstawie prawa Unii Europejskiej – Wskazówki dla przyrodników, autorstwa Pawła Pawlaczyka z Klubu Przyrodników. Dużo miejsca poświęcono celom środowiskowym, czyli rodzajowi obowiązku, który spoczywa na Polsce w celu zapewnienia dobrego stanu rzek.

Po tej lekturze, na pewno wszyscy docenimy jak ważnym dokumentem jest Ramowa Dyrektywa Wodna i jak istotne jest, aby była właściwie wprowadzana do polskiego prawa.

Do pobrania:

Jak się troszczyć o rzekę na podstawie prawa Unii Europejskiej – Wskazówki dla przyrodników