Jedną z najistotniejszych aktywności jest prowadzenie interwencji. Interwencje to wysłanie pism, spotkania z osobami decyzyjnymi lub inwestorami (w celu przekonania ich do zaprzestania dewastacji rzek), nagłaśnianie spraw w lokalnych mediach. W tym celu stworzyliśmy SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA o pracach utrzymaniowych na rzekach.

Fundacja WWF Polska prowadzi ewidencję planowanych prac utrzymaniowych na rzekach nazwaną Systemem Wczesnego Ostrzegania. Gromadzimy informacje dotyczące zakresu przetargów i nan0simy informacje na mapy. W zakładce https://straznicy.wwf.pl/mapy/przetargi/  każdy może zobaczyć planowane prace. Jeżeli znalazłeś niepokojące Cię przetargi na rzece w Twojej okolicy lub w miejscu, o którym wiesz, że może zostać szczególnie zniszczone, jest to najlepszy moment na działanie.

Często podczas podejmowania interwencji potrzebujemy informacji pochodzących prosto z terenu. Najczęściej jest to dokumentacja zdjęciowa, czasem informacje o lokalnych uwarunkowaniach. W tym miejscu zgłaszamy się do Strażników o pomoc – poprzez dział „Społeczność” portalu oraz mailowo do Strażników z wybranego województwa.

Bardzo często potrzebna jest dokumentacja stanu rzeki już po przeprowadzonych pracach. Pozwala to na zebranie informacji i przykładów złych, ale czasem też dobrych praktyk w pracach utrzymaniowych. Także tutaj niezbędna jest praca Strażników.

Do kogo i w jakich sprawach interweniowaliśmy ostatnio?

 • Interwencja w związku z planowaną regulacją Srebrnego Potoku w Elblągu
 • Interwencja w związku z wyciekiem oleju do Narwi z Elektrowni Ostrołęka
 • Pomoc w interwencji w związku z nadmiernym poborem wody z potoku Smolnik, gmina Limanowa
 • Interwencja ws. projektu „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice” na Żylicy
 • Interwencja ws. zatrzymania przepływu na kanale EW na stopniu Łączany
 • Interwencja ws. budowy wałów przeciwpowodziowych na Bugu w okolicy Małkini Górnej
 • Wniosek o nakaz rozbiórki nielegalnie postawionej tamy na rzece Rogoźnik Wielki
 • Interwencja ws. nielegalnego zrzutu ścieków z budynku mieszkalnego do Nysy Kłodzkiej
 • Interwencja ws. nielegalnego gromadzenia odpadów na Wkrze
 • Interwencja ws. zatoru ze śmieci na rzece Czarnej
 • Interwencja ws. zatoru ze śmieci na rzece Widawie
 • RDOŚ w Opolu ws. remontu progu na małej Panwi.
 • Interwencja ws. Zrzutu wody ze stopnia wodnego we Włocławku.
 • Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim  ws. usuwania tam bobrowych.
 • RZGW w Gdańsku ws. prac utrzymaniowych na Motławie i Liwie.
 • RZGW w Białymstoku ws. prac utrzymaniowych  w ZZ Ostrołęka, NW w Łomży, Zambrowie oraz Ostrołęce.
 • RZGW w Gliwicach ws. prac utrzymaniowych wód i budowli regulacyjnych, utrzymania obiektów piętrzących i innych.
 • RZGW we Wrocławiu ws utrzymania wód na terenie Nadzoru Wodnego w Sławie.
 • RZGW  w Warszawie – prace utrzymaniowe w granicach obszarów chronionych.
 • Interwencja ws. odbudowy progu na Prośnie.
 • Interwencja ws. budowy drogi w Biebrzańskim Parku Narodowym potencjalnie zmieniającej warunki wodne.
 • RZGW Kraków oraz KZGW ws. naprawy szkód powodziowych na rzekach górskich, m.in. Białce oraz Kamienicy.

Jak wygląda typowa interwencja? Oto jej schemat:

Interwencja WWF w sprawie wycieku oleju do Narwi

Sukces na Żylicy!