Jedną z najistotniejszych aktywności jest prowadzenie interwencji. Interwencje to wysłanie pism, spotkanie z osobami decyzyjnymi lub inwestorami celem przekonania ich do zaprzestania dewastacji, nagłaśnianie spaw w lokalnych mediach.

Wymaga to kontaktów z Regionalnymi Dyrekcjach Ochrony Środowiska, Regionalnymi Zarządach Gospodarki Wodnej, Zarządami Zlewni czy z Polskim Związkiem Wędkarskim lub lokalnymi organizacjami.

Interwencje najczęściej prowadzimy w sytuacji, gdy odkryjemy plany niszczących prac na rzekach. Wtedy musimy działać jak najszybciej. Bardzo pomocne są zdjęcia „z terenu”, czasami potrzebujemy uzyskać informacje, które należy pozyskać podczas wizyty w lokalnym urzędzie lub na miejscu wykonywania prac.

Jeżeli stwierdzimy niebezpieczeństwo w twojej okolicy – damy Ci znać i poprosimy o pomoc. Razem możemy zdziałać więcej. W tym roku przeprowadziliśmy m.in. interwencje w sprawie tamy we Włocławku, rzeki Mała Panew, całego obszaru działania Zarządu Zlewni we Lwówku Śląskim czy technik wykonywania prac na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Najnowsze interwencję są opisane w dziale Społeczność, do którego można otrzymać dostęp po zgłoszeniu się do programu i zalogowaniu.