>> Pobierz Raport <<

>> Pobierz Streszczenie Raportu <<

Raport “Alternatywa dla planowanej elektrowni wodnej w Siarzewie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego” wykazał, iż taką samą ilość odnawialnej energii jaką miałaby produkować elektrownia wodna na stopniu w Siarzewie, można wyprodukować w tym rejonie Polski alternatywnymi, mniej szkodliwymi dla środowiska oraz dużo tańszymi metodami: łącząc inwestycje w energetykę solarną, wiatrową i w biogazownie.

Powstały w ten sposób mix energetyczny jest znacznie lepiej dopasowany do potrzeb energetycznych kraju. W skali roku, w przypadku hydroelektrowni na Wiśle najniższa produkcja energii przypada na miesiące letnie, ze względu na niski stan wody w rzece. Na ten sam okres przypadają ograniczenia w produkcji energii z elektrowni węglowych, zlokalizowanych wzdłuż Wisły, ze względu na problemy z dostarczeniem odpowiedniej ilości wód chłodniczych. Tymczasem maximum energii z połączenia produkcji elektrowni solarnych, wiatrowych i biogazowych przypada właśnie na miesiące letnie, dzięki czemu taki mix energetyczny znacznie lepiej odpowiada na zapotrzebowanie na energię i lepiej spełnia funkcję stabilizacji systemu energetycznego kraju.

Budowa kolejnej zapory na Wiślew Siarzewie nie jest zatem niezbędna ani ze względu na konieczność znaczącego zwiększenia produkcji energii odnawialnej w naszym kraju, ani ze względu na bezpieczeństwo energetyczne. Jest to kolejny argument za tym, że nie ma potrzeby degradowania unikatowych walorów przyrodniczych dolnej Wisły budową kolejnego stopnia wodnego.