>> Pobierz Raport <<

>> Pobierz Streszczenie Raportu <<

Raport “Alternatywa dla planowanej elektrowni wodnej w Siarzewie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego” wykazał, iż taką samą ilość odnawialnej energii jaką miałaby produkować elektrownia wodna na stopniu w Siarzewie, można wyprodukować w tym rejonie Polski alternatywnymi, mniej szkodliwymi dla środowiska oraz dużo tańszymi metodami: łącząc inwestycje w energetykę solarną, wiatrową i w biogazownie.

Powstały w ten sposób mix energetyczny jest znacznie lepiej dopasowany do potrzeb energetycznych kraju. W skali roku, w przypadku hydroelektrowni na Wiśle najniższa produkcja energii przypada na miesiące letnie, ze względu na niski stan wody w rzece. Na ten sam okres przypadają ograniczenia w produkcji energii z elektrowni węglowych, zlokalizowanych wzdłuż Wisły, ze względu na problemy z dostarczeniem odpowiedniej ilości wód chłodniczych. Tymczasem maximum energii z połączenia produkcji elektrowni solarnych, wiatrowych i biogazowych przypada właśnie na miesiące letnie, dzięki czemu taki mix energetyczny znacznie lepiej odpowiada na zapotrzebowanie na energię i lepiej spełnia funkcję stabilizacji systemu energetycznego kraju.

Budowa kolejnej zapory na Wiśle w Siarzewie nie jest zatem niezbędna ani ze względu na konieczność znaczącego zwiększenia produkcji energii odnawialnej w naszym kraju, ani ze względu na bezpieczeństwo energetyczne. Jest to kolejny argument za tym, że nie ma potrzeby degradowania unikatowych walorów przyrodniczych dolnej Wisły budową kolejnego stopnia wodnego.

Załączniki

Siarzewo Energetyka Streszczenie
Siarzewo_Energetyka_Streszczenie.pdf

   POBIERZ

Siarzewo Energetyka Raport
Siarzewo_Energetyka_Raport.pdf

   POBIERZ